2021-01-16 07:55:33

ObavijestŠkolska kantina neće raditi u siječnju te molimo učenike da se opskrbe hranom prije dolaska u školu.

Prirodoslovna škola Karlovac